Werken

De werkplek moet de functies ondersteunen die er worden uitgevoerd en flexibel inspelen op de dagelijkse behoeften van werknemers, zoals concentratie, samenwerking of conference calls. 

Buiten werken

Afwisseling van binnen naar buiten werken kan verfrissend zijn. De variatie biedt nieuwe perspectieven en stimuleert creativiteit.